Met wie werken we samen


Vrijwilligers


Vrijwilligers nemen allerlei expertises mee, die op de werkplekken van grote waarde kunnen zijn. Zij bieden op werkplekken vakinhoudelijke ondersteuning aan onze medewerkers. Als u graag vrijwilliger wilt worden, kunt u zich aanmelden via het contactformulier of mailen naar info@op-en-op-dagbesteding.nl We zullen u uitnodigen voor een gesprek en samen bekijken wat u kunt betekenen voor de medewerkers van Stichting Op en Top Dagbesteding en de stichting zelf.

Stagiaires


Wij bieden stageplaatsen aan voor leerlingen van het ROC gezondheidzorg / welzijn en soortgelijke opleidingen. Zoek je een leuke en uitdagende stageplaats, neem vooral vrijblijvend contact met ons op via info@op-en-top-dagbesteding.nl

Uw kind wordt 18, en dan?


Er zijn een paar zaken die veranderen en die u moet weten, als uw kind 18 jaar wordt.
Klik op onderstaande buttons voor meer informatie.
Kinderbijslag

Kinderbijslag

Als uw kind 18 jaar is, wordt de kinderbijslag (ook de dubbele kinderbijslag) stopgezet. U ontvangt kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 wordt. De kinderbijslag wordt betaald na afloop van het kwartaal. Wordt het kind op de eerste dag van een kwartaal 18 jaar, dan stopt de kinderbijslag met ingang van dat kwartaal.
Meer informatie: www.SVB.nl (Sociale Verzekerings Bank).

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering

Tegen de tijd dat uw kind 18 jaar wordt, moet hij/zij een zorgverzekering voor zichzelf afsluiten en zelf de premie betalen. Tot die tijd is hij/zij bij een van de ouders meeverzekerd.
Vaak heeft uw zoon of dochter recht op zorgtoeslag. U kunt deze aanvragen via www.toeslagen.nl.

Eigen bijdrage zorg

Eigen bijdrage zorg

Als uw kind zorg of verblijf vanuit de WLZ/WMO ontvangt, is vanaf 18 jaar een eigen bijdrage verschuldigd. Meer info op www.hetcak.nl. Op die website kunt u ook de hoogte van de eigen bijdrage berekenen.

Naar school gaan

Naar school gaan kost geld

Als uw kind naar school gaat in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs blijven de kosten hetzelfde als u nu betaalt. Mogelijk komt uw kind vanaf zijn/haar 18e jaar in aanmerking voor Tegemoetkoming Scholieren. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kan een leerling mogelijk tot zijn 20ste de tegemoetkoming krijgen. Een tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Een basistoelage krijg je altijd. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van ouders.
Informatie kunt u vinden op www.ib-groep.nl (Informatie Beheer groep) of kijk op www.duo.nl (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor uitgebreide informatie. U kunt ook bellen met Duo: 050 – 599 77 55.


Wajong uitkering

Wajong uitkering

De nieuwe Participatiewet is per 1 januari 2015 ingegaan. Er wordt gebruik gemaakt van één regeling: De Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong zijn hierin samengevoegd.
Mensen kunnen een Wajong-uitkering aanvragen als ze op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen en daardoor nooit meer kunnen werken. UWV bepaalt dan of diegene volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Om de Wajong aan te vragen en voor meer informatie kunt u kijken op www.uwv.nl. Op deze website kunt u een formulier Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen invullen zodat het UWV kan beoordelen of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor Wajong. De Wajong wordt echter pas toegekend en uitgekeerd vanaf het moment dat uw zoon of dochter niet meer ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling.

Curatele, Bewind en Mentorschap

Curatele, Bewind en Mentorschap

Als uw kind 18 jaar wordt, is hij/zij meerderjarig. Uw kind is dan voor de wet handelingsbekwaam. Dit wil zeggen dat uw zoon/dochter zelfstandig, zonder toestemming van ouders of voogd, rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.
Soms is iemand echter niet (geheel) in staat om de eigen belangen goed te behartigen of (volledig) voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om die persoon onder curatele te stellen, onder bewindvoering te stellen of een mentorschap te benoemen.
• Curatele: voor personen die hun financiële en andere belangen niet zelf kunnen behartigen.
• Bewindvoering: voor mensen die hun financiële belangen niet zelf kunnen behartigen
• Mentorschap: voor personen die hun persoonlijke belangen niet zelf kunnen behartigen.
De rechter beslist over deze drie maatregelen. Het kan zijn dat een van deze maatregelen op uw kind van toepassing is. Het Ministerie van Justitie heeft een brochure uitgegeven. U kunt deze vinden op: www.rijksoverheid.nl, en dan bij onderwerpen zoeken op: curatele, bewind en mentorschap. Of telefonisch informatie opvragen door tel.1400 te bellen. Aanvullende informatie is ook te vinden op de website: www.goedvertegenwoordigd.nl.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

U blijft recht houden op cliëntondersteuning vanuit MEE (organisatie die mensen met een beperking ondersteunt). Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de ondersteuning die MEE geeft. Elke gemeente bepaalt zelf hoe die ondersteuning eruit ziet. Dit verschilt dan ook per gemeente.
Voor info kunt u naar www.mee.nl of bellen naar MEE in uw regio.
Wij raden u als ouder/verzorger dringend aan om u goed te laten informeren over de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving voor uw zoon/dochter. U kunt daarvoor terecht bij uw zorgverzekeraar, uw gemeente, het UWV en MEE.


Agenda


Sluiting 2024:

17 april (studiedag)

10 mei (dag na Hemelvaart)

22 juli tot en met 2 augustus (zomer)

15 november (studiedag)

23 tot en met 31 december (kerst)


Feestdagen waarop wij gesloten zijn in 2024:

9 mei (Hemelvaart)

20 mei (Pinksteren)

25 en 26 december (Kerst)


Handige links en informatie

www.ciz.nl = Centrum Indicatiestelling Zorg
www.pgb.nl = Per Saldo (belangenvereniging voor mensen met een PGB)

 


Neem gerust contact op
voor meer informatie