Gelijke kansen en mogelijkheden op de
arbeidsmarkt voor iedereen!
Doel, visie en missie


Wij streven naar die gelijkheid, ook voor mensen met een beperking of een andere afstand tot de arbeidsmarkt (we noemen hen: onze Toppers). Uitgangspunt bij onze dagbesteding is om de Toppers te laten participeren en het gevoel te geven onderdeel te zijn van de maatschappij.


Met onze kleinschalige dagbesteding realiseren we werkplekken binnen lokale en reguliere bedrijven, verenigingen en instanties in Loon op Zand. Dit doen we op basis van de volgende principes:


Intensief
Onze begeleiding is intensief en duurzaam, minimaal 1 begeleider op 6 medewerkers
Altijd dichtbij
Wij garanderen begeleiding in de nabijheid van de werkplekken, aangestuurd vanuit activering en niet vanuit zorg.
De basis
Wij werken met een basisaanbod aan werkplekken, maar daarnaast ook vraaggestuurd. Daarbij nemen we wensen en mogelijkheden van de medewerkers als uitgangspunt.
Win-Win!
Er is geen sprake van dienstverbanden binnen de werkplekken. Wij zijn dienstverlenend aan deze werkplekken. Zodoende creëren we voor alle betrokkenen een win-win-situatie.


De werkplekken en werkzaamheden sluiten aan bij de ambities en wensen van onze medewerkers en hun ouders/verwanten. Daarbij bieden we goede garanties voor kwaliteit en continuïteit van het aanbod. Daarnaast worden er passende activiteiten aangeboden in onze eigen ruimte, denk hierbij aan trainings- en ontwikkelingsactiviteiten, maar ook aan creatieve- en culinaire activiteiten.

Doelgroep

We richten ons in eerste instantie op de volgende doelgroep:
• mensen met een verstandelijke beperking, tot en met zorgzwaartepakket VG 5.
• mensen met een lichamelijke beperking, wel mobiel zelfstandig
• mensen die leuk, nuttig en gevarieerd werk (in de vorm van dagbesteding) zoeken
• mensen die minimaal 6 dagdelen per week bij ons komen werken
• mensen met een indicatie voor “begeleiding in een groep” op basis van een PGB


NB. Medische handelingen zijn, in overleg, in beperkte mate mogelijk.
Uiteraard willen we per individu bekijken in hoeverre onze stichting kan voldoen aan de vragen/wensen van de aanvrager(s).


Neem gerust contact op
voor meer informatie